Hlavné výhody Monitoru Firiem

Finančné údaje  

Monitor firiem ponúka svojím zákazníkom najviac informácií o každej spoločnosti. Sú to:

 • základné informácie o spoločnosti (kompletné fakturačné údaje)
 • podrobné informácie (obchodný register a živnostenský register)
 • kontaktné údaje
 • prehľadný indikátor rizika
 • ekonomické informácie (účtovné závierky) s možnosťou exportovať transformované závierky do excelu
 • informácie o podlžnostiach (sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovňe, dane, clá)
 • informáciu, či subjekt nie je problémovým platcom DPH
 • konkurzy a reštrukturalizácie
 • otvorené hodnotenie spoločnosti - index podnikateľa
 • pripravenú finančnú analýzu spoločnosti s možnosťou exportu do PDF
 • úspešne vysúťažené verejné obstarávania
 • zoznam súdnych rozhodnutí, v ktorých spoločnosť figurovala ako navrhovateľ alebo odporca

Prejsť do e-shopu

Kontaktovať obchodného zástupcu

Monitoring  

Sledovanie Vašich obchodných partnerov prenechajte na nás. V prípade zmeny či problému zákazníka hneď informujeme email notifikáciou, čím zabezpečíme aby náš zákazník mohol včas na vzniknutú situáciu reagovať a podnikol kroky ku jej bezproblémovému zvládnutiu. Pri Vašich partneroch sledujeme na dennej báze nasledovné informácie:

 • konkurzy a reštrukturalizácie
 • likvidácie, výmazy z OR
 • zmeny v ORSR a ZRSR
 • platobnú disciplínu voči verejným inšitúciám (sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovňe, dane, clá)
 • zverejnenie novej účtovnej závierky
 • akékoľvek súdne rozhodnutie (platobný príkaz, exekúcia, ...)
 • zverejnenie spoločnosti na čiernej listine platcov DPH

Prejsť do e-shopu

Kontaktovať obchodného zástupcu

Vyhľadávanie  

Pomocou rozšíreného vyhľadávania si môže náš zákazník vyfiltrovať adekvátnu cieľovú skupinu pre svoje aktivity. Databázu je možné filtrovať na základe najdôležitejších charakteristík:

 • obchodných (zameranie firmy, obor podnikania, predmet činnosti - SKNACE, právna forma)
 • veľkostných (obrat, zisk, imanie, počet zamestnancov)
 • geografických (kraj, okres, obec)
 • finančných (index podnikateľa - bonita, ebitda, eva)
Vašu zostavu potom môžete upraviť a vybrať si z nasledovných informácií, o ktoré máte záujem. Samozrejmosťou je možnosť exportovať zostavu priamo do excelu.
 • názov, ičo, dič, ič dph
 • ulica, mesto, psč, kraj, okres
 • dátum založenia, likvidácie, zrušenia
 • sknace, veľkosť organizácie, právna forma
 • konkurz, reštrukturalizácia, zrušenie dph, podlžnosť
 • tržby, výnosy, zisk, vlastné imanie, zadĺženie
 • likvidita, rentabilita, výsledok hospodárenia, bonita, index podnikateľa, obrat pohľadávok a záväzkov, marža, pridaná hodnota
 • daň, daň splatná, daň odložená
 • email, telefón, doména

Prejsť do e-shopu

Kontaktovať obchodného zástupcu

Kontaktné údaje  

Našim zákazníkom poskytujeme prepracovanú databázu aktívnych subjektov podnikajúcich na Slovensku. Pravidelne aktualizovaný register všetkých obchodných firiem (vyše 200 tisíc subjektov) a živnostníkov (vyše 600 tisíc subjektov) máme doplnený o adresár kontaktov. Ten obsahuje nasledovné kontaktné údaje:

 • mená konateľov, spoločníkov, štatutárov, ...
 • emailové adresy
 • telefónne a mobilné čísla
 • webové stránky a domény

Prejsť do e-shopu

Kontaktovať obchodného zástupcu